صفحه نخستتغییر در مدل کسب و کارتحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟-قسمت دوم-

تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟-قسمت دوم-

تحلیل-رفتار-سازمانی-گروه-های-مشارکتی-موفق-قسمت-دوم-kasbokareshoma.com- Organizational-behavior-analysis-Group-of-corporate-managed-Part-II

تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟-قسمت دوم-

به نام خدا

تحلیل رفتار سازمانی گروههای مشارکتی موفق

-قسمت دوم-

 

قسمت اول این مقاله را می توانید از اینجا مطالعه بفرمایید.

مهمترین وجه تمایز انسان با سایر حیوانات قدرت فکری اوست و با بهره گیری از چنین قدرتی است که از همکاری و مشارکت هم نوعان خود استفاده می کند. امروزه صاحب نظران علم مدیریت به این نتیجه رسیده اند که استفاده ازکار گروهی کلید حل بسیاری از معضلات سازمان بوده و بهره وری واحدهای کاری را به نحو قابل ملاحظه ای افزایــــش می دهد.

این ایده توجه بسیاری از مدیران اجرایی سازمانها را نیز به خود جلب کرده است. آنان علاقه مندند در زمینه گروههای مشارکتی موفق در سازمانها اطلاعات بیشتری کسب کنند.

تحلیل-رفتار-سازمانی-گروه-های-مشارکتی-موفق-قسمت-دوم-kasbokareshoma.com- Organizational-behavior-analysis-Group-of-corporate-managed-Part-II

تفاوت گروه مشارکتی با کارگروهی

 

مشخصه های گروه مشارکتی تمایز بین گروه مشارکتی با سایر فعالیتهایی که جنبه کار گروهی دارند . تنها از طریق تعریف مشخصه های گروه مشارکتی امکان پذیر است. در این زمینه نظریه پردازان مختلف، هریک مشخصه هایی را برای گروه مشارکتی ذکر کـرده اند.

دیوید جانسون و راجر جانسون، میلیس، فرند و کوک، کوهن، الیس و والن، ریان و کوپر، اسلاوین و سیف از آن جمله اند. دیوید جانسون و راجر جانسون مشخصــه های اساسی گروه مشارکتی را در قالب پنج عنصر کلیدی بیان می کنند:

الف – وابستگی درونی مثبت: پس از مشخص کردن تکالیف گروهی باید کارکنان توجیه شوند که موفقیت گروهشان مستلزم آن است که افراد با هم به طور موثر کار کنند.

آنها باید بدانند یا همه با هم شنا می کنند و یا همه با هم غرق می شوند. لذا باید با همدیگر همکاری کنند زیرا زمان آن قدر محدود و نوع کارها آن قدر پیچیده است که نمی توانند به تنهایی به موفقیت کامل برسند.

وابستگی درونی مثبت به چندین شکل می تواند ایجاد شود. اولین شکل آن هدفمندبودن وابستگی است. در این صورت کارکنان در می یابند فقط در صورتی می توانند به هدفهایشان برسند که تمام اعضای گروه به هدفها برسند.

دوم، وابستگی مبتنی بر پاداش است. در این صورت هر عضو گروه زمانی پاداش دریافت می کند که تمام اعضا به هدفها رسیده باشند. گاهی اوقات برای تقویت وابستگی درونی هدفمند مثبت از پاداش استفاده می شود مثلاً اگر همه اعضای گروه امتیاز بالای ۹۰ درصد کسب کنند به هر عضوی ۵ امتیاز داده می شود.

سوم، وابستگی مبتنی بر منابع است. در این صورت هر عضو گروه بخشی از منابع، اطلاعات یا مواد لازم را برای انجام کار دریافت می کند. منابع اعضا در صورتی که در کنار هم قرار گیرند تحقق هدف میسر می گردد.

چهارم، وابستگی مبتنی بر نقش است. در این صورت به هر عضو نقش خاصی داده می شود و تحقق اهداف گروه در صورتی امــــکان پذیر است که این نقشها در کنار هم به خوبی انجام شوند.

تحلیل-رفتار-سازمانی-گروه-های-مشارکتی-موفق-قسمت-دوم-kasbokareshoma.com- Organizational-behavior-analysis-Group-of-corporate-managed-Part-II

ب – پاسخگویی فردی: نه تنها گروه باید در برابر تحقق اهدافش پاسخگو باشد بلکه هر فردی نیز باید در برابر عملکردش احساس مسئولیت کند. هدفها باید آن قدر روشن و قابل سنجش باشند که گروه بتواند میزان پیشرفتش را ارزیابی و میزان تلاش هریک از اعضا را مورد سنجش قرار دهد.

ج – تعامل  (پیشرونده) رودررو: کارکنان باید یکدیگر را تشویق کنند، به یکدیگر کمک کنند، از یکدیگر حمایت کنند. این حمایتها باید صادقانه باشد و سازمان بهترین موقعیت برای این فعالیتهاست.

د – مهارتهای بین فردی: اشخاص باید یاد بگیرند که چگونه در گروه کار کنند. گروه مشارکتی ذاتاً از گروه رقابتی و انفرادی پیچیــده تر است. زیرا مستلزم این است که کارکنان برای تسلط بر موضوع از مهارتهای گروهی و ارتباطی موثری برخوردار باشند.

اعضای گروه باید بدانند که چگونه به طور موثر تلاشهای گروهی را رهبری کنند، چگونه اطمینان ایجاد کنند، چگونه ارتباط برقرار کنند،

چگونه اختلافات را اداره و چگونه انگیزه ایجاد کنند. لذا مدیر باید مهارتهای کار گروهی را به طور هدفمند، دقیق و علمی آموزش دهد.

مهارتهای کارکردن به شیوه مشارکتی

 

این مطلب را از دست ندهید  مشتری مداری (قسمت سوم)

عبارتند از: مهارتهای شکل دهی، مهارتهای کارکردی. و مهارتهای تنظیم. 

مهارتهـای شکل دهی(SKILLS FORMING ) که مهارتهای مقدماتی و پیش نیاز کار گروهی موثر هستند عبارتند از:

حرکت در داخل گروههای مشارکتی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران، ایستادگی همراه با گروه، صحبت کردن با صدای آرام، ترغیب افراد برای شرکت در فعالیتهای گروهی.

مهارتهای کارکردی (SKILLS FUNCTIONING) که برای مشارکت دادن کارکنان در کار گروهی مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

ارائه رهنمودها، حمایت و پذیرش عقاید دیگران .تقاضای کمک و پیشنهاد کمک. در مواقع لازم تفسیر پاسخهای دیگران. انرژی دادن به گروه. بیان عقاید شخصی زمانی که نیاز است مسئله ای حل شود.

مهارتهای تنظیم مهارتهایی هستند که برای اجرای نقشهای مختلف اعضای گروه مورد نیاز هستند. این نقشها عبارتند از:

خلاصه کننده که نتیجـه کار گروه را خلاصه می کند. تصحیــــح کننده که صحت و کامل بودن خلاصه ها را بررسی می کند. جستجوگر که سعی می کند اطلاعات بیشتری را از اعضا بگیرد.

کمک کننده به حافظه که در مواقع لازم به کمک اعضا می شتابد و بررسی کننده که پیشنهادات اعضا را همراه با استدلالهای آنها مورد بررسی قرار می دهد.

تحلیل-رفتار-سازمانی-گروه-های-مشارکتی-موفق-قسمت-دوم-kasbokareshoma.com- Organizational-behavior-analysis-Group-of-corporate-managed-Part-II

 

منابع :

۱ – کرامتی محمدرضا، (۱۳۸۰ ،(رقابت یا رفاقت در کلاس درس، مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال سی ویکم، شماره ۲ ،پاییز و زمستان.

۲ – هسلبین و کوهن، رهبری به سوی رهبری، ترجمه محمود قربانی و محمدرضا کرامتی، انتشارات پژوهش توس، ۱۳۸۱ . 

۳-  EHLY, S., AND S. LARSON. (1980). PEER TUTORING FOR INDIVIDUALIZED INSTRUCTION,

۴-  KOHN, A. (1991). CO-OPERATIVE LEARNING, EDUCATIONAL LEADERSHIP, 48.
۵ – KOHN, A. (1995). PUNISHED BY REWARDS? EDUCATIONAL LEADERSHIP, VOL. 53. Number 1.
۶- MILLIS. B. J. (1996). COOPERATIVE LEARNING, INSTRUCTIONAL EXELLENCE. RETREAT,

این مطلب را از دست ندهید  راه اندازی کسب و کار جدید

۷ – SLAVIN, R.(1991). GROUP REWARDS MAKE GROUP WORK, EDUCATIONAL LEADERSHIP, 48.

دانلود pdf این مقاله

علیرضا جعفری

مدیر سایت کسب و کار شما

 امتیاز شما برای این مقاله

alirezajafari249@yahoo.com

تا کنون نظری ثبت نشده است

نظر خود را بنویسید

alirezajafari
دانلود بخشی از کتاب فرمول پی (π)
برای دانلود بخشی از کتاب به صورت رایگان کافیست نام خانوادگی و ایمیل خود را وارد نمایید
دانلود بخشی از کتاب فرمول پی (π)
برای دانلود بخشی از کتاب به صورت رایگان کافیست نام و ایمیل خود را وارد نمایید
ما هیچ وقت اطلاعات شخصی شما را در اختیار عموم قرار نخواهیم داد.