صفحه نخستراهنمای کسب و کار موفقتحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟-قسمت سوم-

تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟-قسمت سوم-

تحلیل-رفتار-سازمانی-گروه-های-مشارکتی-موفق-قسمت-سوم-kasbokareshoma.com- Organizational-behavior-analysis-Group-of-corporate-successful-the-III

تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟-قسمت سوم-

به نام خدا

تحلیل رفتار سازمانی گروههای مشارکتی موفق

-قسمت سوم-

 

قسمت اول این مقاله را می توانید از اینجا مطالعه بفرمایید…

قسمت دوم این مقاله را می توانید از اینجا مطالعه بفرمایید…

 

مهمترین وجه تمایز انسان با سایر حیوانات قدرت فکری اوست و با بهره گیری از چنین قدرتی است که از همکاری و مشارکت هم نوعان خود استفاده می کند. امروزه صاحب نظران علم مدیریت به این نتیجه رسیده اند که استفاده ازکار گروهی کلید حل بسیاری از معضلات سازمان بوده و بهره وری واحدهای کاری را به نحو قابل ملاحظه ای افزایــــش می دهد.

این ایده توجه بسیاری از مدیران اجرایی سازمانها را نیز به خود جلب کرده است. آنان علاقه مندند در زمینه گروههای مشارکتی موفق در سازمانها اطلاعات بیشتری کسب کنند.

 

پردازش گروهی:

کارکنان باید به طور مستمر کیفیت کار گروهی خود را مورد ارزیابی قرار دهند، تا در صورت نامناسب بودن روند کار، آن را اصلاح کنند.

خوشبختانه گروه هایی که در دوره های زیادی با هم کار کرده اند، مایل به حل مسائل و مشکلات خود هستند (هرید، ۲۰۰۰ .)

هر نوع گروه کاری لزوماً اثربخش نیست.

برای استفاده موثر از گروه کاری باید بین گروههای مشارکتی و غیرمشارکتی تمایز قائل شویم.

گروههای مشارکتی فقط یکی از انواع مختلف گروههای هستند که عملاً در سازمان شکل می گیرند. هنگام شکل دادن به گروههای کاری در سازمان، باید از خود سوال کنیم که آیا ویژگیهای گروه مشارکتی مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟

 

به نظر جانسون و همکاران موارد زیر به مدیر کمک می کند تا هنگام تشکیل گروههای مشارکتی در سازمان آگاهانه تر و دقیق تر عمل کند:

ترکیب گروهی را برای کارکردن کارکنان با یکدیگر مشخص کنید. اما توجه داشته باشید که آنها باید به طور نسبی علاقه مند باشند که با هم کار کنند. آنها فکر می کنند که عملکردشان به طور انفرادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. لذا حتی در داخل گروه ممکن است تمایل به رقابت داشته باشند. برای آنها توضیح دهید، عملکرد فردی بخشــی از ارزیابی را تشکیل می دهد و آنچه برای مدیر مهم است نحوه همکاری اعضا با یکدیگر است.

این مطلب را از دست ندهید  اتلاف یک مشت وقت!

 

 

تحلیل-رفتار-سازمانی-گروه-های-مشارکتی-موفق-قسمت-سوم-kasbokareshoma.com- Organizational-behavior-analysis-Group-of-corporate-successful-the-III

کارکنان حتی در داخل گروهها انتظار دارند در برابر عملکرد خوب به صورت انفرادی پاداش دریافت کنند.

برای آنها توضیح دهید که همکاری موثر آنها با یکدیگر در افزایش علاقه آنها به کار موثر است و این پایدارترین پاداشی است که آنها می توانند برای خود فراهم کنند. کارکنان باید از کارکردن با یکدیگر خشنود باشند.

آنها باید بدانند که موفقیت آنها بستگی به تلاش تمام اعضای گروه دارد. در این صورت:

الف – از توانائیهای خود برای تحقق کامل اهداف گروهی بهره می گیرند. زیرا موفقیت گروه را موفقیت خود و شکست گروه را شکست خود میدانند.

ب – به صورت رودررو و نزدیک با یکدیگر کار می کنند.

ج – مهارتهای اجتماعی مورد نیاز برای کارکردن موثر با یکدیگر را می آموزند.

د – نحوه تحقق یافتن اهدافشان را تجزیه و تحلیل می کنند. 

تحلیل-رفتار-سازمانی-گروه-های-مشارکتی-موفق-قسمت-سوم-kasbokareshoma.com- Organizational-behavior-analysis-Group-of-corporate-successful-the-III

بهترین گروه مشارکتی گروهی است که در آن افراد ضمن اینکه به طور موثر با یکدیگر همکاری می کنند و به یکدیگر اعتماد دارند به یکدیگر احترام نیز می گذارند (جانسون و همکاران، ۱۹۹۴ )

ارلیچ نیز در تعریف گروه مشارکتی روی احترام متقابل بین اعضای گروه تاکید می کند.

پیتر دراکر هم در مقدمه کتاب رهبری به سوی رهبری به پنج اصل اساسی در رهبری سازمانها اشاره می کند:

۱ – براساس نقاط قوت و ضعف افراد در آنها انگیزه ایجاد کنید؛

۲ – استانداردها را در سطح بالا تعیین کنید اما به افراد در زمینه کارشان آزادی و مسئولیت بدهید؛

۳ – در بررسی عملکرد افراد دقت و عدالت را سرلوحه کارتان قرار دهید؛

۴ – برای افراد سازمان فرصتهای دگرآموزی را فراهم سازید؛

۵ – مجبور نیستید حتماً دیگران را دوست داشته باشید. اما لازم است به آنها احترام بگذارید (هسلبین و کوهن، ترجمه قربانی و کرامتی، ۱۳۸۱ .)

 

 

اصول مطرح شده توسط دراکر در زمینه رهبری در سازمانها نیز هریک به نحوی با مشخصه های گروه مشارکتی موفق همخوانی پیدا می کنند.

این مطلب را از دست ندهید  مدیران موفق در عرصه رقابت به چه مهارت هایی نیاز دارند؟

طبق اصل اول شناخت نقاط قوت و ضعف از طریق گروه مشارکتـی بهتر میسر می شود. زیرا سازمان به زندگی واقعی (طبیعی) نزدیکتر می شود و مدیر در موقعیت طبیعی بهتر می تواند به شناخت برسد. اصل دوم روی احساس مسئولیت تکیه دارد که در گروه مشارکتی این موضوع به صورت فردی و گروهی مطرح می شود. دقت و عدالت در ارزشیابی از آموخته های کارکنان اهمیت خاصی دارد و موجب افزایش اعتماد به مدیر می شود.

از طریق گروه مشارکتی است که افراد می توانند آموخته های خود را به نحو موثری به یکدیگر منتقل کنند. و در نهایت بهترین گروه مشارکتی گروهی است که بین اعضای آن احترام متقابل وجود داشته باشد. میلیس معتقد است که گروه مشارکتی پنج مشخصه اساسی دارد: « کارکنان از طریق کار گروهی برای انجام دادن تکالیف مشترک با یکدیگر کار می کنند؛ کارکنان در گروههای کوچک ۵-۲ نفره با یکدیگر به فعالیت مشغولند؛ کارکنان تکالیف مشترک خود را از طریق رفتار مشارکتی انجام می دهند؛ وابستگی مثبتی در بین کارکنان مشاهده مـــی شود و فعالیتها به گونه ای سازماندهی شده اند که کارکنان برای انجام آنها به یکدیگر نیاز دارند؛ هر کارمندی مسئولیت رفتار خود را به عهده دارد (میلیس، ۱۹۹۶ ،ص ۱ .)

فولی به نقل از فرند و کوک به شش مشخصه مهم در خصوص گروه مشارکتی اشاره می کند:

«۱ – مشارکت داوطلبانه و فعال افراد در فعالیتهای مشارکتی؛

۲ – مشارکت فعال همه اعضای گروه در تصمیم گیریها؛

۳ – وجود حداقل یک هدف مشترک؛

۴ – پذیرش مسئولیت تصمیمات اتخاذ شده توسط همه اعضای گروه؛

۵ – صرف منابع برای تحقق اهداف مشترک گروهی که مهمترین منبع در این زمینه وقت است؛

۶ – متناسب و سازگارکردن تصمیم اتخاذشده با هدفهای مشترک گروهی در صورت لزوم» (فولی، ۲۰۰۱ ،ص ۲ )

تحلیل-رفتار-سازمانی-گروه-های-مشارکتی-موفق-قسمت-سوم-kasbokareshoma.com- Organizational-behavior-analysis-Group-of-corporate-successful-the-III

 

الیزابت کوهن در زمینه گروه مشارکتی به دو مشخصه اساسی اشاره می کند:

۱ – مدیران به کارکنان کار گروهی داده و به آنها اجازه اشتباه کردن می دهند. این تفویض اختیار به معنای غیرقابل کنترل بودن فرآیند کار نیست؛

۲ – کارکنان هر گروه برای انجام کارها به کمک یکدیگر نیاز دارند. این نیاز زمینه برقراری ارتباط را فراهم می سازد» (الیزابت کوهن، ۱۹۹۴ ،ص ۳-۲ .)

به اعتقاد ریان و کوپر موفقیت گروههای مختلف مشارکتی به سه عامل مهم بستگی دارد: «هدفهای گروهی، پاسخگویی فردی و فرصت برابر برای موفقیت.

هدفهای گروهی براساس موضوع کاری مشخص می شوند و به منظور توفیق گروه برای رسیدن به آنها هریک از اعضا، باید وظیفه خود را به عنوان عضوی از گروه انجام دهد.

این مطلب را از دست ندهید  چگونه می توانم کسب و کار جدیدی راه اندازی کنم؟

پاسخگوی فردی شامل ارزیابی از تک تک اعضا در خصوص تسلط بر محتوای درسی است که این کار توسط گروه و خود فرد صورت می گیرد یعنی هر عضوی از گروه هم در برابر خود و هم در برابر اعضای گروهش باید پاسخگو باشد.

موفقیت تیم توسط هریک از اعضا مورد ارزیابی قرار می گیرد. فرصت برابر برای موفقیت به این معناست که هر فردی براساس پیشرفت خود و نسبت به عملکرد گذشته اش مورد ارزیابی قرار می گیرد» (ریان و کوپر، ۱۹۹۸ ،ص ۲۷۵ .)

تحلیل-رفتار-سازمانی-گروه-های-مشارکتی-موفق-قسمت-سوم-kasbokareshoma.com- Organizational-behavior-analysis-Group-of-corporate-successful-the-III

 

دیدگاه اسلاوین در زمینه مشخصه های گروه مشارکتی شباهت زیادی به دیدگاه ریان و کوپر دارد. او معتقد است که گروه مشارکتی سه ویژگی مهم دارد:

پاداشهای گروهی، مسئولیت فردی و فرصتهای برابر برای موفقیت.

منابع :

۱ – کرامتی محمدرضا، (۱۳۸۰ ،(رقابت یا رفاقت در کلاس درس، مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال سی ویکم، شماره ۲ ،پاییز و زمستان.

۲ – هسلبین و کوهن، رهبری به سوی رهبری، ترجمه محمود قربانی و محمدرضا کرامتی، انتشارات پژوهش توس، ۱۳۸۱ . 

۳-  EHLY, S., AND S. LARSON. (1980). PEER TUTORING FOR INDIVIDUALIZED INSTRUCTION,

۴-  KOHN, A. (1991). CO-OPERATIVE LEARNING, EDUCATIONAL LEADERSHIP, 48.
۵ – KOHN, A. (1995). PUNISHED BY REWARDS? EDUCATIONAL LEADERSHIP, VOL. 53. Number 1.
۶- MILLIS. B. J. (1996). COOPERATIVE LEARNING, INSTRUCTIONAL EXELLENCE. RETREAT,

۷ – SLAVIN, R.(1991). GROUP REWARDS MAKE GROUP WORK, EDUCATIONAL LEADERSHIP, 48.

دانلود pdf این مقاله

علیرضا جعفری

مدیر سایت کسب و کار شما

 امتیاز شما برای این مقاله

alirezajafari249@yahoo.com

نظرات

نظر خود را بنویسید

alirezajafari
دانلود بخشی از کتاب فرمول پی (π)
برای دانلود بخشی از کتاب به صورت رایگان کافیست نام خانوادگی و ایمیل خود را وارد نمایید
دانلود بخشی از کتاب فرمول پی (π)
برای دانلود بخشی از کتاب به صورت رایگان کافیست نام و ایمیل خود را وارد نمایید
ما هیچ وقت اطلاعات شخصی شما را در اختیار عموم قرار نخواهیم داد.