صفحه نخستراهنمای کسب و کار موفقمشاوره و راه اندازی کسب و کار

مشاوره و راه اندازی کسب و کار

مشاوره و راه اندازی کسب و کار -kasbokareshoma.com- business-consulting

مشاوره و راه اندازی کسب و کار

به نام خدا

مشاوره و راه اندازی کسب و کار

دوستان خوب سایت کسب و کار شما سلام. در این مقاله کوتاه درباره اهمیت مشاوره در راه اندازی کسب و کار با شما صحبت خواهیم کرد. همه ی افرادی که در دنیای کسب و کار فعالیت دارند به خوبی می دانند که برای داشتن یک تیم موفق، باید رهبر و مدیر موفق داشت. و یک رهبر و مدیر موفق، همواره به یک مشاور موفق نیاز دارد که با دانش و روحیه فعال ، مدیر و رهبر گروه را راهنمایی کند تا بهترین مسیر را برای بقا و پیشرفت در دنیای کسب و کار انتخاب کند.

مدتی است که سایت کسب و کار، با سری مقالات خود، با هدف آشنایی مدیران و کارمندان و همه افرادی که به نحوی در کسب و کار خود به دنبال عالی بودن هستند، در تلاش است که بهترین مطالب و به روز ترین مطالب را در اختیار شما عزیزان قرار دهد. 

نکته ی مهمی که در طول این مدت مشاوره در کسب و کار، نیاز افراد به داشتن یک مشاور خوب است. مشاوری که بداند باید ها و نبایدها چه هستند و بتواند با روشن کردن چراغ راه، بهترین مسیر را برای مدیران ما در عرصه کسب و کار ، معین و مشخص سازد.

مشاوره و راه اندازی کسب و کار -kasbokareshoma.com- a-business-meeting

ویژگی های یک مشاور در کسب و کار

مشاور کارامد و موفق ، مشاوری است که از ویژگیهای شخصیتی ، علمی ، اخلاقی ، عاطفی ، اجتماعی و تواناییهای لازم برخوردار باشد.
الگوی مشخصی که از همه صفات ، تواناییها و شخصیت و منش یک مشاور کارآمد حکایت کند، وجود ندارد، بلکه بهترین توصیف برای او صفاتی از قبیل : خوش خلقی و برخورد شایسته با دیگران ، برخورداری از نگرش مثبت نسبت به زندگی ،اعتماد به نفس ،توانایی نفوذ در مراجعه کننده ، توانایی تصمیم گیری در مواقع مناسب ، تحمل فشارهای روانی در موقعیتهای خاص و بحرانی ، مانند موقعیتهای انتقاد و تحقیر، کظم غیظ و فرو بردن خشم و عدم اظهار آن ، توانایی درک و احساس همه هیجانهای آدمی مانند نشاط، غم ، همدلی ، محبت ، صمیمیت ، فداکاری ، احساس خوشبختی و …، برخورداری از عقل و درایت و ثبات اندیشه ، توانایی شناخت مسایل و مشکلات و تجزیه و تحلیل آنها و استنتاج از آنها و نظایر اینها.

 مشاوره و راه اندازی کسب و کار -kasbokareshoma.com- bright-lights-in-his-hand

اینک ، برخی از صفات مشاور را که نقش بیشتری در موفقیت مشاور دارد، توضیح می دهیم و احادیثی از معصومین (علیهم السّلام ) را نیز در صفات مشاور می آوریم :
آن که عهده دار امر مشاوره است ، باید دارای تواناییهای زیر باشد:
۱ – عالم و صاحب نظر در موضوع مورد مشاوره و زمینه های آن مثل مسایل روان شناسی ، اصول تعلیم و تربیت ، اصول و فنون مشاوره و راهنمایی و آگاهیهای اجتماعی ، شغلی ، فرهنگی ، دینی و … باشد.

۲ – توانایی ایجاد ارتباط عاطفی با دیگران مشاوران کارامد، موفقیت خود را در این می دانند که می توانند با ایجاد ارتباطهایی به مراجعه کنندگانشان بپردازند تا از توجه مناسب برخوردار و از تهدید به دور باشند، به طوری که در این ارتباط، هر دو احساس امنیت و مصونیت کافی کنند و به عنوان اشخاص واقعی و خود انگیخته عمل کنند. ماهیت این ارتباط، می تواند خود به خود درمان کننده باشد و عمدتا بستگی دارد به اینکه مشاور به عنوان یک شخص واقعی عمل نماید.

۳ – خلوص
مشاور، باید انگیزه های خود را برای قبول مسؤ ولیت مشاوره و کمک مراجعه کنندگان ، مورد بررسی قرار دهد و دقیقا انتظارش را از ارتباط مشاوره ای ، برای خودش خالص سازد. تعدادی از مشاوران در بسیاری از اوقات از دلایل رضایت شخصی خود نسبت به مشاوره ، بی اطلاعند و بدون انگیزه کمک به دیگران ، نظر مشورتی می دهند و یا انگیزه خالص ندارند، بلکه برای اجتناب از رویارویی با مشکلات شخصی ، حاضر می شوند به دیگران کمک کنند و یا به دلیل انگیزه های شخصی دیگر، مانند اینکه مشاوره برای او اعتبار و سلطه می آورد و به وی اعتماد می کنند، اقدام به قبول مشاوره می نمایند.

۴ – حلم و بردباری
مشاور با مراجعه کنندگانی از فرهنگها و سلیقه هایی مختلف ،با ارزشهای بسیار متفاوت با فرهنگ و ارزشهای خودش ، ملاقات دارد. تفاوتهای سنّی ، نژادی ، جنسی و طبقه اجتماعی – اقتصادی ، احتمال تضادهای فرهنگی و ارزشی را افزایش می دهد.
مشاور باید با چنین مراجعه کنندگانی رو به رو شود و سعی کند مراجعه کننده را با ارزشهای اجتماعی ، اخلاقی و دینی مورد قبول ، آشنا کند و ارزشهای درست او را بپذیرد و تاءکید کند و ارزشهای ساختگی وی را در مقایسه با ارزشهای صحیح ارزیابی کند. وظیفه مشاور، تشویق ارزشیابی عینی نگرشها، معیارها و اعمال است ، مشاور حق ندارد ارزشهای خود را به مراجعه کننده ، تحمیل کند.

۵ – توانایی ادامه مشاوره و شهامت پیگیریمسایل و مشکلات ، تا مرحله حل آنها مشاور باید برای کمک به دیگران شهامت و اعتماد به نفس داشته باشد و تقاضای کمک را نادیده نگیرد و به دلیل عدم تمایل به درگیری با شخص دیگر، عذرخواهی ننماید. و یا آنکه نگوید که آن مورد، از حیطه مشاوره ، خارج است . مشاور کارامد به پذیرش ‍مسؤ ولیتها علاقه مند است و خود را در موقعیتهای خطر شخصی ، عاطفی ، حرفه ای و …، قرار می دهد و چنین نیست که فقط در محدوده امن و مشخص اِعمال نماید.

۶ – رازداری
رازداری به معنای محرمانه نگهداشتن تمام اطلاعات مربوط به مراجعه کننده است که در جریان مشاوره بیان کرده است . حفظ اسرار مراجعه کننده ، از حقوق وی به حساب می آید؛ زیرا ارتباط مشاوره ای ، یک ارتباط خصوصی بر اساس اعتماد است و باید در هر شرایطی به اسرار شخصی که بر اساس این اعتماد بیان گردیده ، احترام گذاشت و آنها را حفظ کرد و رازداری بخشی از اصل اخلاق حرفه ای است و از این رو باید دقیقا رعایت شود، بر این اساس ، باید:
الف – ثبت مصاحبه ها و گفتگوهای مشاوره ای به صورتی باشد که قابل استفاده برای غیر مشاور نباشد و یا گزارشها در جای امنی نگهداری شود و پس از پایان ارتباط مشاوره ای ، نابود گردد. برای اطمینان بخشی به مراجعه کننده از جهت رازداری ، می توان آنچه را که مراجعه کننده اجازه می دهد، یادداشت و ثبت شود و زیاده بر آن را صرفا مشاور، به خاطر بسپارد.
ب – هرگاه ارجاع به مؤ سسه یا مشاور دیگر صورت بگیرد و یا در مورد مراجعه کننده با فرد دیگری از خانواده گفتگو شود، از مراجعه کننده اجازه گرفته شود.

ج – در مواردی که لازم باشد، به دلیل قانون یا خطری که زندگی مراجعه کننده یا دیگری را به خطر می اندازد، سرّی فاش شود، باید مشاور، مراجعه کننده را مطلع سازد.

۷ – نقش الگویی
از آنجایی که در مشاوره ، مراجعه کننده به تقلید اعمال مشاور می پردازد و برخی عقاید و نگرشهای او را به عنوان عقاید و نگرشهای خود تلقی می کند، مشاور باید از خود، ارزشها و رفتارش ‍و صحت آنها، کاملاً آگاه باشد و با احتیاط کامل عمل کند و نسبت به امور کم ارزش ، تعصب نورزد و حساسیت نشان ندهد بلکه افکار و ارزشهای صحیح را تبیین نماید و از سوی دیگر با عمل صحیح و با ارزش خود، او را به ارزشهای دینی جذب نماید.

 مشاوره و راه اندازی کسب و کار -kasbokareshoma.com- Respect for others

۸ – احترام به همکاران
مشاور ممکن است به عنوان یکی از اعضای گروه یا مؤ سسه ای کار کند، باید به نقشها و حقوق همکارانشان از معلّمان ، روان شناسان ، مددکاران اجتماعی و … احترام بگذارد تا تضادهایی در زمینه اِعمال قدرت و مدیریت ، پیش نیاید.

۹ – خودآگاهی
مشاور باید برای کشف بیشتر تواناییها و محدودیتهای خویش بکوشد و چگونگی درک مردم از وی و واکنش آنها نسبت به خود را دریابد و این مستلزم خودآگاهی فزاینده است و به این منظور، مشاور باید خودش را تا حدودی در خطر آشکار ساختن بر دیگران قرار دهد و مشتاق دریافت باز خورد از دیگران باشد تا دریابد که وی چگونه بر دیگران اثر می گذارد و تاچه حدّ رفتارش با مقاصدش مطابقت دارد.

۱۰– علایق شایسته
لازم است مشاور به امور زیر علاقه مند باشد تا در مشاوره کارامد و موفق باشد:
الف – علاقه مندی به شغل مشاوره و کار با افرادی که مشکل دارند.
ب – علاقه مندی به رشد و پیشرفت دیگران .
ج – علاقه مندی به مطالعه در زمینه های گوناگون روان شناسی ، انسان شناسی ، علوم تربیتی و مشاوره که می تواند زمینه ساز مشاوره و راهنمایی باشد.
د – علاقه مندی به شرکت در جلسات گروهی ، سمینارها در زمینه مشاوره و روان درمانی .
ه – علاقه مندی به بررسی و تحقیق در رفتارهای آدمی و رسیدن به نتایج واقعی و شیوه های مؤ ثر در مشاوره و روان درمانی .
و – علاقه مندی به دفاع از حق و حقیقت .
ز – علاقه مندی به همدردی و همدلی با افراد دردمند و گرفتار.
ح – عدم علاقه به پست و مقام و عدم وابستگی به صاحب قدرت .

دانلود pdf این مقاله

این مطلب را از دست ندهید  چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم.


امتیاز شما برای این مقاله

alirezajafari249@yahoo.com

نظرات

نظر خود را بنویسید

alirezajafari
دانلود بخشی از کتاب فرمول پی (π)
برای دانلود بخشی از کتاب به صورت رایگان کافیست نام خانوادگی و ایمیل خود را وارد نمایید
دانلود بخشی از کتاب فرمول پی (π)
برای دانلود بخشی از کتاب به صورت رایگان کافیست نام و ایمیل خود را وارد نمایید
ما هیچ وقت اطلاعات شخصی شما را در اختیار عموم قرار نخواهیم داد.