صفحه نخستArticles Posted by علیرضا جعفری

Author: علیرضا جعفری

 سوالات اساسی کسب و کار   [audio mp3="http://kasbokareshoma.com/wp-content/uploads/2017/03/asasi.mp3"][/audio]       سوالات

تفویض اختیار   [audio mp3="http://kasbokareshoma.com/wp-content/uploads/2017/03/tafiz-ekhtiar_mixdown.mp3"][/audio]       تفویض اختیار عبارت است

نکاتی که مدیران باید بدانند همیشه درتفکر: مدیر

 تفاوت بین مدیریت و رهبری   [videojs mp4="http://dl.kasbokareshoma.com/video/motaadel-sazi-hight.mp4"

اتلاف یک مشت وقت! [videojs mp4="http://dl.kasbokareshoma.com/video/etlafe-vaght-low.mp4" poster="http://kasbokareshoma.com/wp-content/uploads/2017/02/etlafeVaght.png"

مدیر واقعی باشیم [restrict] به فایل صوتی این

alirezajafari
دانلود بخشی از کتاب فرمول پی (π)
برای دانلود بخشی از کتاب به صورت رایگان کافیست نام خانوادگی و ایمیل خود را وارد نمایید
دانلود بخشی از کتاب فرمول پی (π)
برای دانلود بخشی از کتاب به صورت رایگان کافیست نام و ایمیل خود را وارد نمایید
ما هیچ وقت اطلاعات شخصی شما را در اختیار عموم قرار نخواهیم داد.