تاثیر مشارکت کارکنان بر افزایش بهره وری

تلاش برای بهبود بهره وری کارکنان تالش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی می باشد. وجود ساختار سازمانی مناسب، روشهای اجرائی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار …

ادامه »

سیستم MIS – سیستم جمع آوری داده و پردازش

سیستم MIS MIS سیستمی است که در آن داده ها جمع آوری و پردازش می شوند و با توجه به نیازهای مدیران برای تصمیم گیری، در قالب گزارش های مدیریتی تهیه و به صورت کاغذی یا الکترونیکی در اختیار مدیران عالی قرار می گیرد.   طراحی و استقرار سیستماطلاعات مدیریت …

ادامه »

سیستم پشتیبان تصمیم گیری

مدیریت اطلاعات

DSS    سیستم پشتیبان تصمیم گیری این سیستم یک گام پیشرفته تر از MIS است . از این جهت که نه تنها به مدیریت اطلاعات می دهد ، بلکه در تصمیم گیری هم به صورت مستقیم به مدیریت کمک می کند. DSS در جاهایی کاربرد دارد که یا تصمیمات ساخت …

ادامه »

شنود موثر، مهارت ارتباطی

شنود موثر

شنود موثر، مهارت ارتباطی شنود موثر ، مهارت ارتباطی بسیار مهم و فوق العاده دشواری است. شاید فراموش شده ترین فراگرد در ارتباطات متقابل شخصی همین موضوع باشد. برخی از خبرگان ارتباطات بر این باورند که شنود موثر سنگ بنای مهارت ارتباطی مدیران امروزی است. مطالعات گوناگون نشان می دهد …

ادامه »

سیستم اطلاعات چیست؟

سیستم اطلاعات

یک سیستم اطلاعاتی ، از نظر فنی می تواند به عنوان مجموعه ای از اجزای به هم مرتبط، تعریف شود که اطلاعات را به منظور پشتیبانی از تصمیم سازی و کنترل در یک سازمان، جمع آوری یا بازیابی ، پردازش و توزیع می کند. علاوه بر پشتیبانی از تصمیم سازی …

ادامه »

کارشناس امور گمرکی

کارشناس گمرک

به مجموعه فعالیت های افراد در مطالعه، بررسی یا سرپرستی بهبود روش های گمرکی، تعیین ارزش، امور حقوقی و قضایی، صادرات و واردات، تعرفه، سودبازرگانی و رسیدگی به اختلاف گمرکی«کارشناسی امور گمرکی» می گویند.

ادامه »

کارشناس امور اقتصادی

کارشناس دارایی

به شناخت مشکلات اقتصادی جامعه و ارائه راهکار های مناسب برای حل این مشکلات، «کارشناس امور اقتصادی» گفته می شود.

ادامه »