صفحه نخست / دانلود رایگان / خلاصه کتاب / خلاصه کتاب من می توانم شما را ثروتمند کنم
کتاب فرمول پی (π) (نسخه چاپی)

خلاصه کتاب من می توانم شما را ثروتمند کنم

من می توانم شما را ثروتمند کنم

نویسنده : پل مکنا

انتشارات : نسل نو اندیش

خلاصه کننده : علیرضا جعفری

بخش اول:

روان شناسی ثروت

فصل اول : ثروتمندشدن به عنوان یک شغل درونی

قدرت یک فکر منحصربه فرد

تمام ثروت توسط ذهن انسان خلق می شود.
به اطراف خود نگاهی بیندازید. هرچیزی که می بینید، روزی به صورت یک فکر در ذهن شخصی نبوده است؟

آیا شما روی یک مبل نشسته اید؟ آیا داخل یک ساختمان هستید؟ آیادر حال مسافرت با قطار هستید؟ حتی اگر در پارک هم نشسته باشید، نیمکت آن پارک روزی به صورت یک فکردر ذهن فردی ظاهر شده است؟

 

ثروت
ثروت

 

تفکر ثروتمندانه، تفکر فقیرانه

افرادی که «تفکر ثروتمندانه» دارند،همواره بدون اینکه تراز بانکی آن ها چگونه است، ثروتمند هستند. آن ها همواره به دنبال امکانات می گردند، وبه شیوه ی خود زندگی می کنند، اگر به طور موقت نقدینگی کم دارند، خیلی زود آن را برطرف می کنند وهمواره به نظر می رسد راهی راپیدا می کنند تا کاری را که در واقع تمایلدارند در زندگی انجام دهند.

افرادی که «تفکر فقیرانه» دارند، از سوی دیگر ممکن است خانه های بزرگ داشته باشند و لباس های گران قیمتی بر تن کنند، ولی در ذهنشان همواره ترس از آینده و سوءظن به اطرافیان داشته باشد، زیرا مطمیٔن نیستند اگر تمام پولشان نابود شود بتوانند سالم بمانند.

ذهن هشیار شما

ما تنها از دو راه جهان اطراف خود را احساس می کنیم، هشیارانه و ناهشیارانه.

ذهن هشیار شما ذهنی است که با آن به صورت فعا نه و با اختیار کامل فکر می کنید و روزگار را می گذرانید.

ذهن ناهشیار شما

ذهن ناهشیار، ذهن بزرگ تر شماست. این ذهن توانایی پردازش میلیون ها پیغام را که از طریق احساس در هر ثانیه به شما منتقل می شود، دارد و حاوی کل عقل، خاطرات و هوش شماست. این ذهن منبع خ قیت شماست و مهم تر این که تمام برنامه های مربوط به رفتار خودکار شما را که در جریان زندگی تان استفاده می کنید،ذخیره و اجرا می کند.

زندگی با ثروت بیشتر

فکرکنید ثروتمندبودن واقعی شبیه به چه چیزی است، زندگی با شیوه ای که خودتان دوست دارید، بر طبق امکانات و توانایی های شما، نه محدودیت ها.

قدرت تمرکز

شما روی هرچیزی که تمرکز کنید، همان را به دست خواهید آورد.

اگر روی فقر و بدبختی تمرکز کنید، در این صورت همان را در زندگی به دست خواهیدآورد. اگر روی ثروت که از قبل هم به دست آورده اید، تمرکز کنید، در این صورت ثروت بیشتری به دست خواهید آورد.

 

فصل دوم : رابطه ی خود را با پول عوض کنید

پول و ثروت
پول و ثروت

رابطه ی خود را با پول عوض کنید

پول یکی از موضوعات هیجانی در کره ی زمین است. در حقیقت بسیاری از افراد زمانی که با همسرشان به سر می برند، بسیار راحت تر هستند تا زمانی که درگیر مسایل مالی می شوند.

هدف اصلی از تولیدپول اجازه دادن به افراد است تا به راحتی کا وخدمات دریافت کنند. دلیل مهم شمرده شدن پول این است:

هرمعنایی که به پول ببخشید، باعث می شود به آن بیشتر نزدیک شوید و یا پول را از خود دور کنید.

فصل سوم : برنامه ریزی مجدد ترموستات ثروت شما

برنامه ریزی مجدد ترموستات ثروت شما

براندون بیز، نویسنده، از نمایش زیر برای تحقیقی پیرامون روان شناسی ثروت استفاده کرده است:

شما در فهرستی که نام افرادکمی برای یک شغل مناسب نوشته شده است، قرار دارید. از عهده ی مصاحبه به خوبی برمی آیید و در آخر جزء پنج نفری هستید که برای این شغل برگزیده می شوید. درست قبل از این که وارد اتاق مصاحبه برای مرحله آخر بشوید، متوجه می شوید که حقوق آن مقداری که فکر می کردید، نیست.

یک صفر خارق العاده در جلوی آن قرار دارد.

به عبارت دیگر حقوق این شغل ده برابر آن مقداری است که فکر می کرده اید. اگر فکر می کردید۵۰۰.۰۰۰پوند در سال پرداخت می کنند، اما۵.۰۰۰.۰۰۰ پوند پرداخت خواهند کرد.

در این صورت وقتی وارد اتاق مصاحبه می شوید، چه احساسی دارید؟ چه کاری انجام خواهید داد؟

درجه حرارت مالی خود را به دست بیاورید

۱. توانایی از دست دادن چه مقدار پول را بدون دچار شدن به شوک روحی دارید؟ ۵ پوند؟ ۵۰پوند؟ ۵۰۰پوند؟

۲. به صورت وضعیت بانکی خود در ۱۱ ماه گذشته، نگاهی بیندازید. متوسط پولی که در حسابتان داشته اید، چقدر بوده است؟

۳. درآمد پنج دوست نزدیک خود را با هم جمع کنید و بر ۵تقسیم کنید. دنبال پیشنهاداتی بگردید که درآمد شما ۲۰ درصد آن عدد باشد.

آن عدد نشانگر خوبی است که ترموستات شما در حال حاضر چه تنظیمی دارد.

ترموستات «ثروت»

ترموستات ثروت
ترموستات ثروت

اکثر مردم زندگی خود را به دست «خلبان خودکار» می سپارند و همه ی کارها را بدون آن که به راستی در موردشان فکر کنند، انجام می دهند.

به همین دلیل جمله ی بعد مصداق کار آنان است: «اگر شما به انجام دادن کاری که همواره انجام می دادید ادامه دهید، بیش از آن چیزی که درگذشته دریافت می کردید، دریافت نخواهیدکرد.»

اگر ترموستات شما در درجه ی حرارت پایینی تنظیم شده باشد، این موضوع مشکل ساز است. تا زمانی که ذهن خود را به طور فعا نه، دوباره برنامه ریزی کنید،

گذشته ی شما نشانگری عالی از آینده ی شما خواهد بود.

به خاطر داشته باشیدذهن شما مانند یک رایانه است و در این کتاب ما می خواهیم آن را تغییر دهیم تا یادآوری این موضوع که شما از قبل ثروتمند بوده اید، راحت تر و راحت تر شود و شروع به پول سازی کنید و زندگی ثروتمندانه ای داشته باشید.

دیداری مجدد با قدرت تمرکز

هرچیزی که بر روی آن تمرکز کنید، از همان چیز، بیشتر به دستخواهید آورد.

تیٔوری علمی و روان شناسی به وفور پیرامون این که چرا همه چیز برطبق این قانون کار می کند، شواهدی دارد. روان شناسان تمایل دارند تا این موضوع را با شرح سامانه ی فعال شبکه ای توضیح دهند. بخشی از ذهنتان، شما را قادر می سازد تا اکثر محرک های محیط اطراف خود را فیلتر کنید و تنها به چیزهایی توجه کنید که به نظرمی رسد برای ایمنی شما با ترین ارزش را دارد. رفتارگرایان توافق دارند که شما روی هر چیزی که تمرکز کنید، آن را بیشتر به دست می آورید. ترموستات شما چگونه تنظیم شده است؟

دانشمندان کشف کرده اند که جوجه ای که تازه از تخم درآمده، اولین چیزی راکه می بیند، مادر خود فرض می کند و فوری به دنبال او حرکت می کند و تمام رفتارهایش بر مبنای اوست.

همین مطلب باکمی گستردگی، در مورد انسان ها هم صدق می کند. تجارب اولیه ی دوران کودکی، موجب شکل گیری رفتار شما در باقی عمر زندگی تان خواهد شد. عقاید شما نسبت به پول تحت تاثیر محیطی خواهد بودکه در آن رشدکرده اید و به طور دقیق نگرشی است که اطرافیان شما نسبت به پول دارند.

فصل چهارم : غلبه بر خرج کردن هیجانی

پول خرج کردن هیجانی
پول خرج کردن هیجانی

غلبه بر خرج کردن هیجانی

سؤال مهمی پیش می آید: آیا ازخرج کردن پول لذت بیشتری می برید یا از جمع کردن آن؟

در حالی که افراط در هرکاری می تواندمشکل ساز باشد، هرشخصی اختیار دارد پولی را که به دست می آورد، خرج و یا آن را ذخیره کند. تمام این حا ت در دوران بچگی برنامه ریزی شده است، زمانی که پول اضافی داشته اید، هدایای تولد دریافت می کردید، و یا در تابستان کار می کردید، بنا به نوع برنامه ریزی ذهنتان آن را در بانک ذخیره می کردید و یا در یک بعدازظهر روز تعطیل آن را در فروشگاه خرج می کردید.

لذت پس انداز کردن

دو دلیل برای این کار وجود دارد که هر دودلیل از نظر روان شناسی و علمی اثبات شده است:

۱. هرچقدر بیشتر داشته باشید، کمتر از هیجانات ناشی از فراز و نشیب های مالی در زندگی آسیب خواهید دید.

لحظه ای تصور کنیدکه۱۰ پوند پول دارید و ۱ پوندآن راگم می کنید. در این صورت چه احساسی خواهید داشت؟

حالا  تصور کنید۱۰۰ پپوند پول دارید و باز هم ۱ پوندگم می کنید. آیا احساس شما تغییرکرده است؟ اگر ۱۰۰۰ پوند داشتید چطور؟ ۱۰/۰۰۰ پوند؟ و یا۱/۰۰۰/۰۰۰ پوند؟

۲. هر چقدر بیشتر داشته باشید، بیشتر هم دریافت می کنید. آیا هرگز توجه داشته اید که مردم ثروتمند به طور معمول ثروتمندتر می شوند؟ زیرا آنان پیش تر پول داشته اند و ذهن ناهشیار آنان وقت خود را صرف پیدا کردن راه هایی برای خلق پول بیشتر می کند و چون ذهن ناهشیار شما۲۲ ساعته در شبانه روز در حال کارکردن است، درست همان چیزی را که به دنبال آن است، پیدا می کند.

طراحی مجدد اولویت هایتان

فهرست«الف» شامل چیزهای اساسی بود که او هر هفته باید می خرید، مثل موادغذایی، و چیزهای موردنیاز بچه. فهرست«ب» برای او شامل چیزهای مهم ولی غیراساسی بود، مثل پرداخت صورت حساب قبض تلفن همراه و پس انداز برای ایجاد پشتوانه ای مالی، هر چیز دیگر به غیر از آن ها به فهرست«ج» منتقل می شد.

تمرین تهیه فهرست الف وب و ج

۱. فهرستی از تمام چیزهایی را که مرتب بابت آن ها پول خرج می کنید، بنویسید؛ از سبزیجات گرفته تا مخارجی که برای گردش به همراه خانواده متحمل می شوید.

۲. برای هر خرج علامت الف، ب یا ج بگذارید. الف = اساسی(ضروری) ب = مهم، ولی غیرضروری ج = هر چیز دیگر

۳. در آینده پول خود را اول صرف چیزهایی بکنیدکه در فهرست الف یا ب قرار دارند. هر زمان که در حال فکر کردن به مخارج هستید، در نظر بگیرید مخارج کدام فهرست باید پرداخت شود، سپس تصمیمات خود را با توجه به این مطلب بگیرید.

هشیاری مالی خود را افزایش دهید

۱. برای سی روزآینده کارت اعتباری خود را دور از دسترس قرار بدهید و در جایی مطمیٔن نگهداری کنید. فقط از اسکناس برای خرج کردن استفاده کنید.

۲. قبل از این که چیزی بخرید، از خودتان بپرسید که به کمک آن هشیاری تان را نسبت به مسایلی که دور و برتان می گذرد با ببرید، می خواهید برای چه چیزی پول خرج کنید؟ بعضی از موارد موردعلاقه ی من عبارت اند از:

  آیا «الف»، «ب» یا «ج» است؟

الف = ضروری

ب = مهم، ولی غیرضروری ج = هر چیز دیگر

 آیا در واقع من به این نیاز دارم و یا فقط می خواهم احساس بهتری داشته باشم؟

 آیا خرج کردن پول برای این موارد مرا ثروتمندتر می کند و یا فقیرتر؟

۳. بلا فاصله بعد از خریدن چیزی، دفترچه ی یادداشت خود را در بیاورید و هر چیزی را که خرج کرده اید، به طور دقیق بنویسید؛ از ۱ پنس برای یک بسته چیپس گرفته تا ۱۰ پوند برای بنزین.

به طور متوسط، دنبال کردن این سه قدم کمتر از یک دقیقه وقت خریدشما را می گیرد، اما من دیده ام میزان پولی را که افراد برای خرج کردن می پردازند، تا۵۰ درصد کاهش داده است.

بخش دوم

شروع به پول سازی کنیم!

تیم ثروت
تیم ثروت

گرد آوری تیم ثروت شما

چندین سال قبل، هنری فورد بنیان گذارکارخانجات اتومبیل سازی فورد، بابت اتهامی که یکی از روزنامه های شیکاگو به وی زده و او را بی سواد خطاب کرده بود، درگیر دادگاهی شد.

در ت ش برای رد اتهام، وکلای روزنامه، فورد را جلوی تریبون قرار دادند و از اوسؤالاتی کردند تا ثابت کنند ادعایشان مبنی بر بی سوادی وی صحیح بوده است.

قانون«حاکمیت ذهن»

بعد ازچندین جلسه ی دادگاه که وکی ن سؤال های مشکلی از اوکردند، فورد از بازی ای که آن ها شروع کرده بودند، خسته شد. کمی به جلو خم شد وبه وکیل گفت:

«اگر من بخواهم در واقع به هرکدام ازسؤالات احمقانه ای که می پرسید جواب بدهم، یک سری دکمه ی الکتریکی جلوی من روی میزم قرار دارد که با فشار دادن دکمه ی سمت راست می توانم تمام یارانم را فرا بخوانم؛ کسانی که می توانند تمام جواب های شما را بدهند و من را از نگرانی درباره ی از بین رفتن تمامکوشش هایم رها کنند.

حا آیا می توانید به من بگویید چرا باید ذهنم را پر از چیزهایی کنم که معلومات عمومی است تا در این صورت پاسخ شما را بدهم، درحالی که اطرافم کسانی وجود دارند که هر اط عاتی را که بخواهم، برایم تهیه می کنند؟»

لازم نیست گفته شود که فورد برنده ی این دادگاه شد و همان طور که نویسنده ی پرفروش کتاب «بیندیشید و ثروتمند شوید»، ناپلیٔون هیل، گفته است«قانون حاکمیت ذهن»، «هماهنگی بین دانش وت ش، بین دو یا تعدادبیشتری از افراد» گروه قدرتمندی را خلق می کند که از تک تک آنان بسیار قوی تر است.

نظر شما در مورد  خلاصه این کتاب چیست همین حالا نظرتان را ثبت کنید.

 

کتاب فرمول پی (π) (نسخه چاپی)

درباره علیرضا جعفری

علیرضا جعفری
علیرضا جعفری موسس وب سایت کسب و کار شما و مدرس و مشاوره در زمینه راه اندازی و بهبود عملکرد کسب و کار

همچنین بررسی کنید.

زبان بدن

زبان بدن

زبان بدن چگونه افکار دیگران را بخوانیم اثر آلن پیز ترجمه سید محمود هاشمی فاطمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *