صفحه نخستآموزشیمدیران موفق، و مدیریت یک دقیقه ای

مدیران موفق، و مدیریت یک دقیقه ای

Site-succeed-and-manage-a-minute-kasbokareshoma.com-مدیران-موفق-و-مدیریت-یک-دقیقه ای

مدیران موفق، و مدیریت یک دقیقه ای

به نام خدا

 

مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای!

انجام کار مدیریت مانند خوردن یک کپسول نیست که بتوان بعد از خوردن آن منتظر ماند تا به نتایج دلخواه برسیم.منظور اینست که یک مدیر بتواند با رعایت یک سری قوانین و مقررات مدیریتی موثر را از خود نشان دهد.

کسانی که از کپسول مدیریت (رعایت قوانین و مقررات خشک و از پیش تعیین شده)استفاده می کنند فقط به نتایج مثبتی که از کارشان بدست می آورند توجه دارند در حالی که رهبران و مدیران شایسته علاوه بر این اعتماد و احترام کارکنان خود را نیز بدست می آورند.اینگونه مدیران در قدرت دادن به کارکنان بی نظیر بوده و اجازه می دهند که آنها بدانند کاری که انجام می دهند از اهمیت بسیار بالایی برخودار است.

مشاوره و راه اندازی کسب و کار

هدایت  و مدیریت افراد چیزی غیر از سعی د رکنترل آنها می باشد.بجای استفاده از کپسول مدیریت باید سعی کنیم که یک مدیر کارآمد باشیم.رهبری و مدیریت کارآمد و اثر بخش خیلی بیشتر از بدست آوردن نتیجه است،وظیفه واقعی رهبری و مدیریت کارآمد جلب حس اعتماد و احترام گروه،بالا نگه داشتن انگیزه آنها و کمک به رسیدن به مراتب بالاتر می باشد.در نتیجه گروهها با یکدیگر همکاری خواهند کرد حتی اگر مدیر در محل کارش حضور نداشته باشد.

مدیریت تنها چیزی نیست که در حضور شما اتفاق می افتد بلکه چیزی است که در غیاب شما رخ می دهد.

مدیران بزرگ فرصت ها را بوجود می آورند،این فرصت ها را بکار می گیرند و برروی آنها سرمایه گذاری می کنند.

پاسخ به این سوال برای داشتن یک مدیریت کارآمد و موثر می تواند راهگشا باشد:اگر شما هر چیزی را که از یک مدیر می خواستید می توانستید بدست بیاورید چه خواسته هایی داشتید؟

 

Site-succeed-and-manage-a-minute-kasbokareshoma.com-مدیران-موفق-و-مدیریت-یک-دقیقه ای

 

اولین چیزی که کارکنان از یک مدیر می خواهند صداقت اوست،صداقت و درستی باعث بوجود آمدن ارزش های عملکردی می شوند.وقتی نحوه عملکرد مدیری ارزش های سازمان را به وجود می آورد و شکل می بخشد،نتیجه کار بوجود آمدن یک فرهنگ مبتنی بر ارزشها است.

صداقت اساس اعتماد و احترام است و اولین ماده تشکیل دهنده معجون سری مدیریت کارآمد و موثر است.دومین ماده دتشکیل دهنده معجون سری مشارکت و همکاری است که مدیریان باید با کارکنان در انجام کارها داشته باشند.یادگیری و با هم رشد کردن در یک مجموعه کمک می کند تا نیروهای بالقوه گروه بارور گردد.

این مطلب را از دست ندهید  راه اندازی کسب و کار موفق

سومین و آخرین ماده تشکیل دهنده معجون سری تحسین و تصدیق است که سبب می شود افراد احساس ارزشمند بودن بکنند.تحسین و تصدیق سبب می شود که افراد بدانند کاری که انجام می دهند حائز اهمیت است.

مدیریت کاری نیست که شما د رمورد دیگران انجام می دهید بلکه کاری است که همراه آنها انجام می دهید.مدیریت با صداقت یعنی اینکه مدیر شخصیتی داشته باشد که انتظار دارد دیگران داشته باشند.

 

Site-succeed-and-manage-a-minute-kasbokareshoma.com-مدیران-موفق-و-مدیریت-یک-دقیقه ای

 

آشنایی با اندیشه های بلانچارد

متن مصاحبه:

اوضاع و احوال کنونی دنیا در زمینه کسب و کار چگونه است؟بلانچــارد: مشاهدات نشان می دهد آنچه در دهه های ۶۰ تا ۸۰ میلادی بهترین نتایج را به ارمغان آورده بود در دهه ۹۰ و پس از آن دیگر اثربخش نیست. امروزه شتاب تغییرات همانند گسترش آتش است که حرارت شعله آن چنین آشفتگی هایی پدید آورده است. این وضعیت داستان آن دختر کوچولو را به یاد می آورد که از مادرش پرسید: چرا پدر هر شب تا دیروقت کار می کند. مادر جواب می دهد: پدر وقت ندارد که همه کارش را در طول روز تمام کند. دخترکوچک با عقل کودکی خودش می گوید: پس چرا او را در گــــروه آهسته تری قرار نمی دهند! البته گروه آهسته تر وجود ندارد. نحوه تفکری که به پیروزی در گذشته منجر شده باعث موفقیت در آینده نمی شود. برای رقابتی ماندن باید همزمان با اداره کردن امروز برای فردا نقشه کشید. درحقیقت برای اینکه رقابتی باقی بمانی مجبور هستید همزمان حال را مدیریت کرده و برای آینده برنامه ریزی کنی. مفهوم مدیر یک دقیقه ای را شما در فرهنگ مدیــریت نـوین مطرح کرده اید؟ مدیر یک دقیقه ای کیست؟– مدیر یک دقیقه ای یعنی کسی که بدون صرف وقت زیـــــاد به نتایج خوب و مفید می رسد. سه رمز مدیریت یک دقیقه ای عبارتست از: هدف گذاری یک دقیقه ای، تمجید یک دقیقه ای و توبیخ یک دقیقه ای. او با افراد هدف گذاری یک دقیقه ای می کند تا بدانند چه کاری از آنها خواسته شده است و عملکرد درست را قبلاً به آنها آموزش می دهد. سپس سعـــی دارد آنها را در حین اجرای درست کارغافلگیر تا بتواند تحسین و تمجیدشان کند و بعد چنانچه تمام مهارتهای اجرا را کسب کرده باشند ولی از کاربرد آنها خودداری کنند توبیخشان می کند.

 

این مطلب را از دست ندهید  خلاصه کتاب از خوب به عالی برای مدیران واقعی

 

 

 

Site-succeed-and-manage-a-minute-kasbokareshoma.com-مدیران-موفق-و-مدیریت-یک-دقیقه ای

 

 

 

شاخص مدیریت یک دقیقه ای چیست؟– شاخص مدیریت یک دقیقه ای آن است که هر روز، هرازگاه به چهره افرادی که بر آنان مدیریت می کنیم بنگریم و بیندیشیم که آنان منابع مهم و گرانقدر ما هستند. آیا واقعاً منظورتان این است که تمام کارها و رفتارهایی که به عنوان مدیر باید انجام گیرد فقط یک دقیقه وقت می گیرد؟– نه، همیشه این طور نیست. وقتی می گویم مدیریت یک دقیقه ای، ممکن است برای بعضی کارهای کلیدی این شیوه مانند تعیین هدف، بیش از یک دقیقه وقت صرف شود و اصطلاح یک دقیقه ای فقط نشانه و شاخص این روش است. 

Site-succeed-and-manage-a-minute-kasbokareshoma.com-مدیران-موفق-و-مدیریت-یک-دقیقه ای

هدف گذاری یک دقیقه ای چیست؟– هدف گذاری یک دقیقه ای اولین رمز، شالوده و اساس مدیریت یک دقیقه ای است. قانون هدف گذاری، قانون ۸۰ و ۲۰ است یعنی ۸۰ درصد نتــــایج مهم از ۲۰ درصد هدفهای ما به دست می آید. تعیین هدف یک دقیقه ای یعنی اینکه مسئولیتها و کار خود را بدانی. در اینجا استانداردهای اجرا روشن می شوند و انتظار از عملکرد افراد مشخص می گردد. بعد از اینکه عملکرد موردنظرتان را با تنظیم اهداف روشن برانگیخته گردید شما مجبور هستید که رفتار حاصل از آن را موردتوجه قرار دهید. توجه و بررسی رفتاری که بعداز فعال کردن عملکرد رخ می دهد یکی از قدمهایی است که اغلب مدیران بــه آن بی توجهند. زمانی که هدف گذاری انجام و آموزشهای لازم به پایان می رسد، اغلب مدیران ناپدید می شوند! به نظر شما آیا صرف هدف گذاری برای سازمانها کافی است؟– هدف گذاری مهم است ولی برخی از سازمـــانها بر این فرایند بیش از اندازه تاکید می کننــــد و توجه لازم برای رسیدن به هدفها نمی کنند. پیگیری هدفها بیش از هدف گذاری اهمیت دارد. همــه عملکردهای خوب با هدف گذاری روشن آغاز می گردند اما تمرین، پیگیری و توجه روزمره است که در پایان، تفاوت آشکار تیم های کاری را به بار می آورد. 

Site-succeed-and-manage-a-minute-kasbokareshoma.com-مدیران-موفق-و-مدیریت-یک-دقیقه ای

نقش تشویق و تنبیه مناسب در تربیت و توسعه منابع انسانی تاچه حد حائزاهمیت است؟– آنچه که پس از اجرا و اتمام کار یک فرد با او می کنیم مهمتر از کاری است که قبل از اجرای کار برایش انجام می دهیم. فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد از آنچه که در اجرا موثر است ناشی از تعیین هدف است. این نتایج هستند یعنی تمجیدها و توبیخ ها که ۷۵ تا ۸۰ درصد در اجرا و عملکرد موثرند. در موضوع تمجید و تشویق، شما در کتابهایتان از اصطلاح غافلگیرکردن افراد درحین عملکرد خوب استفاده کرده اید. منظورتان چیست؟– به طــور معمول چه مواقعی به افراد توجه می کنیدمواقعی که آنها کاری را اشتباه انجام می دهند. این طور نیست؟ و چه موقع کمترین توجه را به آنان دارید؟ وقتی که همه چیز خوب پیش می رود. درحالی که وقتی کارها دارند خوب پیش می روند ما یک فرصت بزرگ انگیزشی را از دست می دهیم. آنگاه که همه چیز خوب پیش می رود بیدار شوید و سخن مثبتی بگویید. به افراد کمک کنید به نهایت استعداد نهایی خود برسند. آنها را درحین عملکرد خوب غافلگیر کنید. به افراد بگویید چه کاری را درست انجام داده اند. فردی که در برابر کارکرد خوب با تایید روبرو شود رفتار دلخواه خود را در آینده هم ادامه می دهد. اما کسی که کار خوبی انجام می دهد و هیچ پاسخی دریافت نمی کند شاید رفتار خود را تا مدتی ادامه دهد ولی عاقبت افت خواهد کرد زیرا کسی به کارش اهمیت نمی دهد. تشویق بجا چه تشویقی است؟– حسن جوییها که موجب می شوند افراد حال خوبی پیدا کنند قابل اجرا نیستند مگر اینکه آن افراد ابتدا کار مثبتی انجام داده باشند. مدیران سطح بالا فکر می کنند مدیریت یعنی آنکه در پایان هر سال مزایای ناچیزی برای کارکنان درنظر بگیرند.

منبع ترجمه: http://www.goodreads.com/book/show/763362.The_One_Minute_Manager

این مطلب را از دست ندهید  گروه باوری و مدیریت موفق

 

دانلود pdf این مقاله

 

علیرضا جعفری

مدیر سایت کسب و کار شماامتیاز شما برای این مقاله

علیرضا جعفری موسس وب سایت کسب و کار شما و مدرس و مشاوره در زمینه راه اندازی و بهبود عملکرد کسب و کار

alirezajafari249@yahoo.com

تا کنون نظری ثبت نشده است

نظر خود را بنویسید

alirezajafari
دانلود بخشی از کتاب فرمول پی (π)
برای دانلود بخشی از کتاب به صورت رایگان کافیست نام خانوادگی و ایمیل خود را وارد نمایید
دانلود بخشی از کتاب فرمول پی (π)
برای دانلود بخشی از کتاب به صورت رایگان کافیست نام و ایمیل خود را وارد نمایید
ما هیچ وقت اطلاعات شخصی شما را در اختیار عموم قرار نخواهیم داد.