صفحه نخستArticles Posted by علیرضا جعفری

Author: علیرضا جعفری

مهارت مسئولیت اجتماعی ویژه مدیران [audio mp3="https://kasbokareshoma.com/wp-content/uploads/2017/03/unnamed-file.mp3"][/audio] [mkd_button

 سوالات اساسی کسب و کار   [audio mp3="https://kasbokareshoma.com/wp-content/uploads/2017/03/asasi.mp3"][/audio]       سوالات

تفویض اختیار   [audio mp3="https://kasbokareshoma.com/wp-content/uploads/2017/03/tafiz-ekhtiar_mixdown.mp3"][/audio]       تفویض اختیار عبارت است

alirezajafari
دانلود بخشی از کتاب فرمول پی (π)
برای دانلود بخشی از کتاب به صورت رایگان کافیست نام خانوادگی و ایمیل خود را وارد نمایید
دانلود بخشی از کتاب فرمول پی (π)
برای دانلود بخشی از کتاب به صورت رایگان کافیست نام و ایمیل خود را وارد نمایید
ما هیچ وقت اطلاعات شخصی شما را در اختیار عموم قرار نخواهیم داد.