صفحه نخست / مقالات / راهنمای کسب و کار موفق

راهنمای کسب و کار موفق

کارشناس میکروبیولوژی کیست؟

علم میکروبیولوژی که گرایش از زیست شناسی است، به بررسی و مطالعه میکروارگانیسم ها می پردازد و مسائل مختلف مربوط به زندگی  آن ها مورد مطالعه قرار می دهد. میکروارگانیسم ها موجودات ریز ذربینی  مانند باکتری ها، ویروس ها، و قارچ های میکروسکوپی هستند که باچشم غیر مسلح دیده نمی شوند.

ادامه »

کارشناس فیزیوتراپی کیست؟

کارشناس فیزیوتراپی

به درمان بیماری های با به کار گیری عوامل  فیزیکی ومکانیکی از قبیل سرما، گرما، الکتریسیته، آب، ورزش و ماساژ«فیزیو تراپی» می گویند.

ادامه »

بهترین ساعت برای شروع کار چه زمانی است؟

شروع کسب وکار

ساعت کار برای افراد مختلف چه معنی دارد؟ گاهی اوقات می بینیم که افراد و کسبه هایی هستند که زودتر از سایر رقبای خود فعالیت خود را آغاز می کنند و بلعکس کسانی هم هستند خلاف این موضوع را اجرا می کنند. آیا می توانیم این برداشت را کنیم که …

ادامه »

کارشناس صنایع دستی کیست؟

کارشناس صنایع دستی

به ارائه طرح یا نظر در حوزه صنایع دستی و ابزار  وسایل مربوط به هنرهای بومی و سنتی هر کشور، «کارشناس صنایع دستی» می گویند. صنایع دستی تلفیقی از هنر و صنعت است.به ارائه طرح یا نظر در حوزه صنایع دستی و ابزار  وسایل مربوط به هنرهای بومی و سنتی هر کشور، «کارشناس صنایع دستی» می گویند. صنایع دستی تلفیقی از هنر و صنعت است.

ادامه »

کارشناس ژنتیک کیست؟

کارشناس ژنتیک

به بررسی بیماری های ارثی، ارزیابی امکان بروز مجدد آن ها، جلو گیری از بروز آن ها و سعی در شناسایی ژن هایی جدید و صفات مختلف موجودات «کارشناسی ژنتیک» می گویند.

ادامه »