صفحه نخست / معرفی مشاغل

معرفی مشاغل

کارشناس امور گمرکی

کارشناس گمرک

به مجموعه فعالیت های افراد در مطالعه، بررسی یا سرپرستی بهبود روش های گمرکی، تعیین ارزش، امور حقوقی و قضایی، صادرات و واردات، تعرفه، سودبازرگانی و رسیدگی به اختلاف گمرکی«کارشناسی امور گمرکی» می گویند.

ادامه »

کارشناس امور اقتصادی

کارشناس دارایی

به شناخت مشکلات اقتصادی جامعه و ارائه راهکار های مناسب برای حل این مشکلات، «کارشناس امور اقتصادی» گفته می شود.

ادامه »

کارشناس اتاق عمل

کارشناس اتاق عمل

کار او همکاری با جراح و سایر اعضای گروه پیش از عمل و نیز اداره فضا و ابزار های جراحی در اتاق عمل است

ادامه »

کارشناس آمار

«آمار» عبارت است از به کار بردن دانش ریاضی برای طراحی مطالعات و  تحقیقات و جمع آوری،پردازش و تجربه و تحلیل  اطلاعات و تفسیر نتایج آن.«کارشناس آمار» استفاده از آمارهای موجود و بهینه سازی آن هاست.

ادامه »

کار درمانی

کاردرمانی

به بررسی و ارزیابی توانایی های معلولان و درمان و آموزش آن ها «کادر درمانی» می گویند.

ادامه »

عینک سازی

عینک سازی

به فن و مهارت نصب عدسی طبی روی قاب طبی(عینک سازی)می گویند .این کار شامل تهیه وتحویل عینک به مراجعانی که ضعف بینایی(با توجه به نسخه پزشک)دارند یا متقاضی عینک های افتاب و دودی هستند.

ادامه »