صفحه نخست / معرفی مشاغل

معرفی مشاغل

کشتی ساز کیست؟

کشتی سازی

به ساخت انواع کشتی ها،زیر دریایی های ، شناورهای تندرو، قایق های تفریحی و دیگر سازه های دریایی (سکو های نفت و گاز، دکل چراغ های دریایی و .... )«کشتی سازی» می گویند.

ادامه »

نصاب و تعمیرکار آسانسور کیست؟

تعمیر کار آسانسور کیست؟

 آنچه شما برای ورود به این رشته احتیاج دارید، توانایی جسمی بالاست، چرا که آسانسور مانند سایر ماشین ها در کارخانه ساخته نمی شود بلکه قطعات آن پس از حمل به ساختمان ها به هم متصل می گردند. حمل و اتصال این قطعات بر عهده ی  نصاب است و بنابراین او باید توانایی جسمی بالایی داشته باشد.

ادامه »

شغل کتابداری چیست؟

کتابدار

به مجموعه فعالیت های که رد کتابخانه های عمومی صورت می گیرد. تا کتاب ها، نشریات و منابع صوتی و تصویری به منظم و صحیح در جای خود قرار داده شوند و به شکل مناسب و سریع مراجعه کنندگان برسند، «کتابداری» می گویند. عبارت دیگر،کتابداری مسیر ارتباط بین عنصر کتاب (در معنای گسترده آن ) و مصرف کننده آن را همواره می کند.

ادامه »

کارشناس نانوفناوری

کارشناس نانو فناوری .

به توانمندی تولید مواد،ابزار و سیستم های جدید در اندازه های اتمی مولکولی و در دست گرفتن کنترل آن ها و استفاده از ویژگی هایشان« کارشناس نانوفناوری» می گویند.

ادامه »

کارشناس میکروبیولوژی کیست؟

علم میکروبیولوژی که گرایش از زیست شناسی است، به بررسی و مطالعه میکروارگانیسم ها می پردازد و مسائل مختلف مربوط به زندگی  آن ها مورد مطالعه قرار می دهد. میکروارگانیسم ها موجودات ریز ذربینی  مانند باکتری ها، ویروس ها، و قارچ های میکروسکوپی هستند که باچشم غیر مسلح دیده نمی شوند.

ادامه »

کارشناس مامایی کیست؟

کارشناس مامایی

به رسیدگی جسمانی  و روانی به زنان باردار، کمک به وضع حمل آن و انجام مراقبت های بهداشتی پس از زایمان «کارشناس مامایی» می گویند.

ادامه »