صفحه نخست / قوانین مالیاتی

قوانین مالیاتی

مالیات دریافت و پرداخت اجاره و کرایه

مالیات های مستقیم برای موضوع دریافت و پرداخت اجاره و کرایه در یک سازمان اقتصادی.

موضوعی که برای بسیاری از مدیران عامل بسیار مهم جلوه داده شده و گاهی موجب تشویش اذهان ایشان می شود موضوع پرداخت اجاره و کرایه برای محل دفتر یا انبار یا شعبه و موارد مشابه بوده و هست.

ادامه »

آنچه در ارسال اظهار نامه مالیاتی مهم است

اظهارنامه مالیاتی

آنچه در ارسال اظهار نامه مالیاتی مهم است وباید بدانیم این است که حتما یقین پیدا کنیم که در کدام گروه مودیان مالیاتی قرار داریم و مشمول پرداخت مالیات هستیم و چه معافیت هایی به ما تعلق می گیرد و چه تکالیف قانونی در مورد زمان ارسال و تکمیل انواع …

ادامه »

قوانین مالیات های مستقیم در بخش حقوق و دستمزد

مالیات های مستقیم

با بکار گیری و استفاده از قوانین مالیات های مستقیم در بخش حقوق و دستمزد، علاوه بر این که حداقل مالیات مربوطه را می توان پرداخت نمود، می توان برای تنظیم لیست حقوق و مزایای پرسنلی که در سطوح بالاتری از درآمد قرار دارند به نحو شایسته اقدام نمود.

ادامه »