زبان بدن

زبان بدن

زبان بدن چگونه افکار دیگران را بخوانیم اثر آلن پیز ترجمه سید محمود هاشمی فاطمه شعیبی لینک دانلود

ادامه »

کارشناس اتاق عمل

کارشناس اتاق عمل

کار او همکاری با جراح و سایر اعضای گروه پیش از عمل و نیز اداره فضا و ابزار های جراحی در اتاق عمل است

ادامه »

کارشناس آمار

«آمار» عبارت است از به کار بردن دانش ریاضی برای طراحی مطالعات و  تحقیقات و جمع آوری،پردازش و تجربه و تحلیل  اطلاعات و تفسیر نتایج آن.«کارشناس آمار» استفاده از آمارهای موجود و بهینه سازی آن هاست.

ادامه »

کار درمانی

کاردرمانی

به بررسی و ارزیابی توانایی های معلولان و درمان و آموزش آن ها «کادر درمانی» می گویند.

ادامه »

همانند اقتصاددانان فکر کنیم: ۱۰ اصل اقتصادی

اقتصاد

همانند اقتصاددانان فکر کنیم: ۱۰ اصل اقتصادی   اصل اول: هیچ چیز مجانی وجود ندارد. تحلیل هزینه و فایده : یعنی هر تصمیمی، هزینه ها و فایده هایی دارد که خوب یا بد بودن آن تصمیم به میزان هزینه ها و فایده ها بستگی دارد.   در شکل روبرو اگر …

ادامه »

اخلاق در برنامه ریزی مالی

اخلاق در کسب وکار

اخلاق در برنامه‌ریزی مالی برای قرن جدید   افزایش فروش به هزینه کسانی که این محصولات برای آن‌ها مناسب نیستند، قابل‌تحمل نخواهد بود.   با این کلمات، پل اف روی، مدیر بخش مدیریت سرمایه‌گذاری کمیسیون امنیت و بورس، در جلسه انجمن ملی ، چاپ آبی را برای انتظارات اخلاقی متخصصان …

ادامه »