صفحه نخست / آرشیو برچسب ها: اعتمادسازی

آرشیو برچسب ها: اعتمادسازی

شرکت های بزرگ برای افزایش اعتماد کاربرانشان چه کارهایی می کنند؟

شرکت های بزرگ برای افزایش اعتماد کاربرانشان چه کارهایی می کنند؟

سازمان هایی که باید در زمینه ایجاد اعتماد به غریبه ها موفق باشند، روش های متعددی برای اینکار دارند. ارائه ضمانت نامه و بیمه نامه برای جبران خسارت های احتمالی یا زیر نظر گرفتن شخصی که با او تماس می گیریم، نمونه هایی از این روش ها هستند.

ادامه »