صفحه نخست / آرشیو برچسب ها: رابطه توانی

آرشیو برچسب ها: رابطه توانی

رابطه توانی چیست؟

رابطه توانی چیست؟

رابطه توانی، روشی برای توصیف رابطه بین دو کیفیت عددی است و بیان می کند تغییر در یکی منجر به تغییری متناسب در دیگری می شود. برای مثال یک مربع را در نظر بگیرید. اگر ضلع آن را دو برابر کنید، مساحتش چهار برابر می شود یا به بیان دیگر، …

ادامه »