صفحه نخست / آرشیو برچسب ها: موفقیت گروهی

آرشیو برچسب ها: موفقیت گروهی

تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟-قسمت اول-

به نام خدا تحلیل رفتار سازمانی گروههای مشارکتی موفق -قسمت اول- مهمترین وجه تمایز انسان با سایر حیوانات قدرت فکری اوست و با بهره گیری از چنین قدرتی است که از همکاری و مشارکت هم نوعان خود استفاده می کند. امروزه صاحب نظران علم مدیریت به این نتیجه رسیده اند که …

ادامه »