صفحه نخست / آرشیو برچسب ها: کاپیتان

آرشیو برچسب ها: کاپیتان

کشتی ساز کیست؟

کشتی سازی

به ساخت انواع کشتی ها،زیر دریایی های ، شناورهای تندرو، قایق های تفریحی و دیگر سازه های دریایی (سکو های نفت و گاز، دکل چراغ های دریایی و .... )«کشتی سازی» می گویند.

ادامه »